Subsidie WMO/PGB

Subsidie voor scootmobielen: WMO PGB

Veel mensen weten niet dat ze subsidie kunnen krijgen voor een scootmobiel, zowel elektrisch als brandstof aangedreven. Nederland heeft twee subsidieregelingen, WMO en PGB, om het leven van mensen met een beperking gemakkelijker te maken. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidies.

WMO en PGB zijn beide subsidies bedoeld voor mensen met een beperking. Of iemand in aanmerking komt voor PGB hangt af van verschillende factoren. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en PGB voor Persoonsgebonden Budget. WMO ondersteunt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Een scootmobiel of bepaalde aanpassingen vallen hier ook onder.

WMO en PGB kunnen worden aangevraagd via de gemeente. Eerst heeft men een gesprek met een consulent die de zorgbehoefte bespreekt. Vaak komen ze langs om de situatie ter plaatse te bekijken. Een aanvraag kan tegenwoordig ook eenvoudig online worden ingediend. Voorheen stond WMO bekend als WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). PGB komt tegemoet aan de behoefte van zorgbehoevenden door middel van een persoonsgebonden budget. Hiermee kunnen ze zelf zorg inkopen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of hulpmiddelen zoals een scootmobiel.

De voorwaarden voor WMO en PGB verschillen per gemeente en het budget is afhankelijk van het inkomen, de zorgbehoefte en gezinssamenstelling. Het aanvragen van PGB kan ook online via internet.

Als iemand niet in aanmerking komt voor een scootmobiel subsidie, kunnen ze ervoor kiezen om een scootmobiel te kopen op afbetaling of te leasen. ScooterArena verkoopt onderscheidende scootmobielen die met PGB kunnen worden aangevraagd en aangepast kunnen worden aan eventuele handicaps of beperkingen.

Een offerte kan worden aangevraagd voor een scootmobiel of gehandicaptenvoertuig en deze kan naar de gemeente worden gestuurd. De werkwijze verschilt per gemeente. Door vooraf een offerte aan te vragen, kan de WMO of PGB aanvraag bij de gemeente sneller worden afgehandeld.

Bij de Categorie ”Scootmobiel” heeft u de optie om een aanvraag te doen op de productpagina van de modellen van die categorie.