Garantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze scooters. Wij geven dan ook standaard 2 jaar garantie op al onze scooters.

Algemene Voorwaarden van Scooterarena

  1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Scooterarena: de scooterwebshop die ook een fysieke winkel heeft en handelt onder de handelsnaam “Scooterarena”. b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van Scooterarena een bestelling plaatst of in de fysieke winkel van Scooterarena een scooter koopt. c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Scooterarena en de klant met betrekking tot de verkoop en levering van scooters en/of onderdelen/accessoires daarvoor. d. Scooter: het voertuig dat door Scooterarena wordt verkocht.

  1. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Scooterarena. 2.2 Door het plaatsen van een bestelling via de website of het kopen van een scooter in de fysieke winkel van Scooterarena gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

  2. Aanbiedingen en prijzen 3.1 Alle aanbiedingen van Scooterarena zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 3.2 Alle prijzen op de website van Scooterarena zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 3.3 Scooterarena behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. 3.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de prijsopgave zijn niet bindend voor Scooterarena.

  3. Bestellingen 4.1 Een bestelling kan worden geplaatst via de website van Scooterarena of in de fysieke winkel. 4.2 Scooterarena behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van fraude of een technische storing op de website. 4.3 Een bestelling kan niet geannuleerd worden nadat deze door Scooterarena is bevestigd.

  4. Levering 5.1 Scooterarena streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. 5.2 De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 5.3 De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres. 5.4 Indien een levering niet kan worden bezorgd omdat het opgegeven adres onjuist of onvolledig is, zijn de kosten voor rekening van de klant. 5.5 De eigendom van de scooter gaat over op de klant op het moment van levering.

  5. Garantie en aansprakelijkheid 6.1 Op de scooters en onderdelen/accessoires daarvoor geldt de fabrieksgarantie. 6.2 Scooterarena is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de scooter of door onjuist gebruik van de scooter. 6.3 Scooterarena is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 6.4 De aansprakelijkheid van Scooterarena is beperkt tot het bedrag